Ten rodzaj terapii wystawia ludzi na fizyczne działania i odczucia ataku paniki w kontrolowanym środowisku, aby mogli nauczyć się zdrowszych mechanizmów radzenia sobie. Każda ekspozycja może stopniowo zmniejszać strach przed atakiem i pomóc w przyszłości lepiej kontrolować sytuację, w której pojawia się uczucie paniki.