Wielu lekarzy rodzinnych i specjalistów zaleca terapię CBT na niepokój, ponieważ wykazuje ona dobre wyniki. Jest to doskonała terapia, którą integrujemy z naszą pracą, pomagając.

klientom w rozwiązywaniu problemów. Ma jednak ona swoje ograniczenia, ponieważ nie radzi sobie w pełni w kwestii pierwotnej przyczyny lęku. Badania pokazują, że po terapii CBT, pomimo tego, że wykazano poprawę, to jednak z czasem zanikała. Z tego powodu do naszej pracy z klientami włączamy również inne terapie, ponieważ wykazują one zwiększoną i ciągłą poprawę u osób po terapii.