Psychoterapia może pomóc zrozumieć korzenie ataków paniki, które mogą nie mieć oczywistego związku z bezpośrednimi bodźcami. Badając obszary przeszłości, takie jak doświadczenia z dzieciństwa, wczesne trudności osobiste lub przeszłe relacje, można odkryć przyczyny leżące u podstaw paniki i rozwiązać je. Jest to pomocne w eliminowaniu problemów, często takich, które się nie przejawiają, ale jednak mocno oddziałują na fizjologię powodując panikę. Zablokowane uczucia, takie jak gniew, niska pewność siebie lub wstyd mogą również być czynnikami, które nasilają lęk. Psychoterapia może pomóc odkryć te problemy i je naprawić, aby nie przyczyniały się już do prowokowania paniki.