Ponieważ terapia poznawczo-behawioralna koncentruje się na aktualnych wyzwalaczach oraz na ich zrozumieniu i zarządzaniu, w KlearMinds, gdy jest to przydatne, włączamy do terapii podejścia psychoterapeutyczne, które mogą pomóc w rozwiązaniu dawnych aspektów zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, których, stosując jedynie CBT, nie omawia się. Oznacza to, że nie tylko uczysz się reagować na aktualne wyzwalacze, ale rozumiesz także ich problematyczne korzenie. Może to prowadzić do trwalszego i kompleksowego rozwiązania problemu zaburzeń, co może znacznie pomóc w zapobieganiu nawrotom w przyszłości.

Psychoterapia może odbywać się indywidualnie lub w grupach. Gdy jest to pomocne lub wskazane, terapeuta zaleci zabranie na niektóre sesje członków rodziny lub poprosi o osobne spotkanie z nimi, aby pomóc w leczeniu objawów zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Obecnie doradztwo dla osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi to często etykieta opisująca CBT lub psychoterapię. Podobnie jak w przypadku psychoterapii, każde zastosowane doradztwo będzie najskuteczniejsze, jeśli zintegruje w pracy elementy poznawczej terapii behawioralnej.