• Nieśmiałość
  • Poczucie bezwartościowości
  • Uznawanie opinii innych za lepsze od własnej
  • Strach przed zmianą
  • Zmierzanie ku niezdrowym lub destrukcyjnym związkom
  • Niski poziom zaufania w obszarach takich jak kariera i relacje
  • Poczucie odmienności
  • Przytłoczenie negatywnymi myślami i lękami
  • Brak poczucia bycia kochanym