Gniewu można doświadczać na różne sposoby, od bycia lekko poddenerwowanym po niekontrolowaną złość. Niektóre problemy obejmują:

  • Dawanie upustu złości poprzez słowa, które mogą ranić i nasilać problem
  • ●     Gniew niewerbalny, w którym stosuje się ciche leczenie, ponieważ komunikacja jest zbyt trudna
  • Stłumiony gniew – gdy złość kierowana jest względem siebie, może przyczynić się do depresji lub stanów lękowych
  • Pasywno agresywne zachowania – gdy gniew nie jest komunikowany bezpośrednio, na przykład poprzez sarkazm, rozsiewanie plotek lub „humory”
  • „Irracjonalny” gniew – gdy małe, potencjalnie błahe sprawy powodują intensywne emocje lub wybuchy złości
  • Przemoc domowa i kontrolowanie drugiej osoby