Każdy przeżywa PTSD inaczej. Istnieją jednak trzy wspólne grupy objawów, którym mogą towarzyszyć inne dodatkowe dodatkowe:

Ponowne przeżycie traumatycznego wydarzenia

Jest to wrażenie, że traumatyczne wydarzenie zdarza się ponownie. Może być wywołane nagłymi „cofnięciami”, myślami, obrazami i koszmarami. Nawet dźwięk lub zapach może doprowadzić twoje ciało do ponownego, w pełni fizycznego przeżywania całości lub części tego, co się wydarzyło, może także prowokować inne odczucia, które towarzyszyły Ci podczas właściwego wydarzenia.

Unikanie lub otępienie

Próba uniknięcia jakiejkolwiek osoby, sytuacji lub zdarzenia, które mogłoby wywołać pamięć lub odczucia związane z traumatycznym przeżyciem, jest częstym objawem „unikania”. Kiedy pojawia się otępienie, umysł i ciało blokują pamięć lub odczuwanie bodźców, które mogłyby wywołać wspomnienia związane z wydarzeniem. To zjawisko może również wpływać na codzienne życie w postaci przenikliwego poczucia braku przywiązania lub braku zainteresowania.

Nadmierna czujność i zwiększony niepokój

Występują kiedy zachowujesz czujność wobec każdej osoby, miejsca lub rzeczy, które mogą wywołać emocjonalne lub fizyczne wspomnienia. Wysiłek wymagany do utrzymania tego stałego stanu czujności powoduje wzrost poziomu lęku, napięcia, drażliwości i wyczerpania.

Inne typowe objawy zespołu stresu pourazowego obejmują:

 • Ciągłe uczucie bycia spiętym, nerwowym, zdezorientowanym, poczucie pustki lub denerwowanie się.
 • Nieoczekiwanie pojawiające się w głowie myśli lub traumatyczne obrazy.
 • Nieznośne reakcje ciała lub intensywne emocje – kołatanie serca, pocenie się, nudności, strach, przerażenie.
 • Stres, w obliczu myśli związanych z traumatycznym przeżyciem
 • Zaburzenia snu i koszmary.
 • Poczucie winy lub wstydu
 • Trudne do zniesienia relacje z innymi i wynikające z tego cierpienie.
 • Trudności z koncentracją lub wydajnością w pracy, rozkojarzenie.
 • Częstsze używanie alkoholu, palenie papierosów lub nadmierne przyjmowanie leków od czasu zdarzenia.
 • Poczucie konieczności do pozostawania aktywnym, aby uniknąć nieprzyjemnych uczuć.
 • Samotność i izolację.

Dodatkowo, skutki uboczne PTSD mogą obejmować:

 • Depresję
 • Fobie
 • Gniew, drażliwość