W niektórych przypadkach, gdy objawy paniki są ciężkie lub nasilone przez inne stany, takie jak depresja, niektórzy uważają, że połączenie leków i terapii może być bardziej pomocne. Po ustąpieniu poważnych objawów fizjologicznych i gdy pacjent ma już większe poczucie kontroli, można przejść w kierunku zmniejszenia lub ostatecznie zaprzestania przyjmowania leków. Ponownie, nie należy nigdy zmniejszać ani przerywać przyjmowania leków nagle lub bez odpowiedniego nadzoru medycznego.