Ekspozycja i zapobieganie reakcji również mogą być stosowane w leczeniu zaburzeń obsesyjno kompulsyjnych. Takie leczenie polega na celowym narażaniu się na obsesje, a następnie niepodejmowaniu typowego kompulsywnego działania. Na przykład, będziesz musiał dotknąć czegoś, co według Ciebie jest brudne, a następnie oprzeć się pragnieniu, aby umyć ręce. Jest to coś, co zwykle przeprowadza się na początku sesji terapeutycznej pod okiem Twojego terapeuty, ale ostatecznie możesz zostać poinstruowany, aby zrobić to samemu.

Na początku terapii możesz zostać poproszony o spisanie swoich typowych reakcji i obsesji, a następnie uporządkowanie każdej z nich zgodnie z poziomem wywoływanego przez nie niepokoju (na przykład drżenie rąk lub korzystanie z łazienki dla osób obawiających się zarazków). Możesz zacząć od rozwiązania problemu, który powoduje jedynie umiarkowany niepokój, a następnie przechodzić do większych problemów. Tempo terapii jest zawsze zaplanowane tak, aby umożliwić Ci radzenie sobie z reakcjami i obsesjami w rozsądnym tempie.