Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne są problemem psychologicznym, który charakteryzuje się nawracającymi niechcianymi myślami, które prowadzą do wielokrotnego wykonywania tych samych czynności, w celu pozbycia się złych myśli. Powszechne na przykład może być poczucie konieczności wielokrotnego sprawdzania, czy wszystkie urządzenia są wyłączone

przed wyjściem z domu, lub wrażenie, że wszystko wokół jest pokryte drobnoustrojami i jedynym sposobem na lepsze samopoczucie jest mycie rąk wiele razy w ciągu dnia.

Te zaburzenia składają się z dwóch czynników:

Obsesje

Są to niepożądane myśli, które powodują niepokój lub strach. Typowe przykłady obsesji obejmują takie rzeczy jak:

  • Ciągłe obawy o zdrowie i wewnętrzne przekonanie o tym, że odczucia i doznania są symptomami czegoś “złego”.
  • Silne poczucie konieczności robienia wszystkiego idealnie, które sprawia, że każda czynność zajmuje dużo czasu, a zadania mogą wymagać wielokrotnego sprawdzania, w celu zapewnienia „perfekcji”.

Kompulsje

Są to czynności, które wielokrotnie wykonujesz, w celu przejęcia kontroli nad swoimi obsesjami. Przykłady mogą obejmować:

  • Wielokrotne sprawdzanie przed wyjściem z domu, czy piekarnik jest wyłączony, a nawet poczucie konieczności ponownego sprawdzenia już po wyjściu.
  • Kilkukrotne mycie rąk, ponieważ czujesz niepokój związany z tym, że wszystko wokół jest pokryte zarazkami.
  • Gromadzenie przedmiotów, nie wyrzucanie gazet lub innych przedmiotów gospodarstwa domowego lub przedmiotów osobistych.
  • Powtarzanie czynności, na przykład możesz czuć potrzebę mycia włosów 10 razy, ponieważ jest to „wymagana liczba”, aby faktycznie były czyste.