CBT (Terapia poznawczo-behawioralna) jest uważana za jedną z najskuteczniejszych psychoterapii w radzeniu sobie z zaburzeniami paniki i jej atakamii. Według tego modelu ludzie cierpiący na zespół lęku napadowego często mają zniekształcone sposoby myślenia, czego nie są świadomi, a to właśnie te myśli wywołują cykl strachu. Rozpoznając i przekształcając wzorce myślowe, można przejąć kontrolę nad paniką.

Aby pomóc przezwyciężyć problem, wykorzystywane są trening relaksacyjny i ekspozycja, a zadania domowe, takie jak czytanie czasopism lub ćwiczenia oddechowe, zazwyczaj także stanowią część programu. Cotygodniowe sesje CBT w atakach paniki trwają od 7 do 14 tygodni i są zalecane przez Narodowy Brytyjski Instytut Zdrowia i Opieki (NICE).